در هر جائیکه انسانها با هم زندگی میکنند، خانواده وجود دارد. خانواده در تمام فرهنگها مهمترین پایه و اساس جامعه هستند. در خانواده، انسانها برای یکدیگر حضور دارند. والدین برای تامین بچه هایشان، خواهران و برادران باهمریگر بزرگ میشوند و در نتیجه بستگان و خویشاوندان اعم از پدربزرگ و مادر بزرگ، عمو و دائی و خاله و عمه، دخترو پسر خاله و دخترو پسر دائی و دختروپسرعمو و دختروپسرعمه تشکیل میشون.

خانواده در آلمان

در آلمان با خانواده که شامل پدر، مادر، و بچه ها هستند، همچنین پدربزرگ و مادر بزرگ، یک وابستگی خوب دارند، که قاعده و زندگی آنها در بودجه یکی نیستند، بلکه در هر خانواده ای متفاوت است. سیر تکامل در هسته خانواده در آلمان از قرن ۱۹ میلادی در تشکیل و تکامل صنعت کارخانه ای بوده است. بیشتر و بیشترهر خانواده ای در شهر ها و خانه های کوچک در هر خانواده ای ازنظرمالی ازهمدیگر بطور مجزا و از هم جدا زندگی میکردن.

بطور مثال درماده ۶ قانون اساسی در آلمان خانواده بطور مخصوصی حمایت شده است. موقعیت مخصوص خانواده، که همچنین دربزرگترین تخمین ارزش قراردارد، ریشه آن از کتاب انجیل سرچشمه میگیرد. حسن تفاهم زناشوئی در انجیل زن و مرد تلقی میشود. مخترع آن در زناشوئی خداوند است.

خانواده تغییر پذیر است

در کنار آداب و رسوم و سنت در موقعیت خانواده بعنوان یک همزیستی از پدر و مادر و بچه ها در آلمان یک خانواده تشکیل میشوند که همچنین امروز آنرا یک زندگی مشترک تعریف میشود. نسل آنرا در جامعه متفاوت و برای یکدیگر مسئولیت بهمراه دارد. آنرا میتوان خانواده چهل تیکه نامید، کسانیکه تنها و بطوریک جنسیتی بزرگ میشوند، بچه ها از یک رابطه قبلی بهمراه دارند. این چنین رابطه ها را دولت قبول دارد و از هر گونه مزایائی برخوردار هستند.

اینگونه روش مدرن خانواده مطابقت با آن چیزی نیست که در کتاب انجیل آمده، بطوریکه ما انسانها امروزه زندگی میکنیم. همچنین اگرانسان شخصا بعضی فرم های خانواده را غیرعادت و یا غیرمعمول بپندارد، این خیلی مهم است. انسان میبایست به انسانها احترام بگذارد، اگر آنها طریقه زندگی شان متفاوت و طوری دیگری از جامعه میباشد. اینها هم به آزادی وابسته هستند که باید آنرا قبول کرد، آنرا در دموکراسی آلمان شناخته شده و پذیرفته شده است.

مبارزه طلبی برای خانواده

Foto: Wavebreak Media, 123rf.de

همچنین اگر اکثر انسانها در آلمان اشتیاق و آرزوی خودشان را در یک ازدواج و خانواده خوشبخت بدانند، مسلما این اتفاق نخواهد افتاد، که در این مورد موفق نشوند. متاسفانه در خیلی از ازدواج ها با شکست روبرو خواهند شد. بعضیها بدون ازدواج با هم زندگی میکنند. اغلب وقتها همچنین در آلمان از شریک زندگی مشترک سوال میشود، چرا به یک رابطه مدت دارزندگی وابسته هستید. در این رابطه های شکست خورده و از هم جدا شده، بچه های آنان از جدائی والدین خودشان رنج میبرند، همچنین مادران و پدران که به تنهائی بچه هایشان را سرپرستی میکنند، اغلب مشگلاتی داشتند.

محافظت و اطمینان خانواده میبایست در یک منطقه باشد. در این مورد احتیاج به یک احترام دو جانبه و مراعات و ملاحظه یکدیگر نیاز به دیگری میباشد. چیزیکه در اینجا مورد نیست، دعوا و کشمکش ها هستند که آسیب جدی به خانواده وارد میسازد. اگر این دعوا و جنجال منجر به زد و خورد شدید تبدیل شود، آنوقت دولت در این مورد مداخله میکند. همچنین مابین زن و شوهر در خانواده زد و خورد و بزن بزن ممنوع است و تحت پیگرد قانونی قرار میگیرد. در شرایطی همچنین دوستان و همسایگان و کارکنان دولت به چنین وضعیت نابسامانی مواظب خواهند بود.

زندگی کردن خانواده در آلمان به چه صورت است؟

Foto: Volodymyr Vorona, 123rf.de

اکثر انسانها در آلمان در یک خانواده کوچک یا به تنهائی زندگی میکنند. یک خانه شخصی در خیلی از خوانواده های آلمانی از خواسته های رویائی آنهاست که داشته باشند. در مناطق روستائی این طریقه مرسوم است، که از چند نسل در زیر یک سقف زندگی میکنن.

در خیلی از خانواده ها زن و شوهر هر دو کار میکنند. این کار بهم وابسته است، که یک درآمد بالائی را بهم دیگر کمک میکنند، که بتوانند در رفاه بیشتر و بهتری داشته باشند. از طرفی دیگر خیلی از آنها احتیاج به درآمد دوم احتیاج دارند، تا رفاه بهتری را دارا باشند، که از لحاظ مالی در مضیقه قرارنگیرند. این مورد در آلمان معمول و جز مقررات قانونی است، که مرد در بودجه خانواده مسئول است، همچنین برای مثال در خشک کردن ظروف، جارو برقی کشیدن، خالی کردن زباله به سطل آشغال و یا تکالیف دیگری سهیم میباشد.

زن و شوهر معولا یک رابطه خیلی نزدیک و اطمینان بهم دیگر دارند و برای یکدیگر در تمام سوالهای مهم خود را مطرح میکنند. شوهر در زندگی مهمتراز خواهر و برادر و پدر و مادراست. پایه و اساس آن از انجیل گرفته شده است. درانجیل گفته شده، که مرد پدرو مادر را رها میکند وبعد از ازدواج با همسر خود یک فرد میشوند. از این رو آنها یک خانواده تشکیل میدهند، که بعد از آن دیگر وابسته و تابع والدین خود نیستند. در این مورد میبایست آنها خیلی خوب و توجه داشته باشند.

میانگین عمر آلمانیها در سالهای قبل نسبت به نسل پیشین افزایش یافته، این بدین معنی است که آنها پیر تر میشوند. در اینجا باید گفت که به مراقبت و نگهداری بیشتری احتیاج دارند. خیلی از فرزندان یا اشخاص دیگری سرپرستی آنان را بعهده میگیرند که در منزل بعنوان پرستار به آنها کمک کنند.
این است بخصوص یک حق انتخاب مهم، اگر کسی که از خانواده و یا از نزدیکان آن شخص سالخورده برای نگهداری نباشد.
از نظر و دید قانونگذار و همچنین انجیل پدر و مادر مسئول بچه هایشان هستند. البته در شرایط زندگی خانواده بستگی به قبول کردن و عهده گرفتن آن است.

آلمانیها به چه صورت بچه هایشان را تربیت و بزرگ میکنند؟

یک خواهش و تمنا مهم پدر و مادراین است، که بچه ها به طریقی بزرگ شوند که به خودشان متکی باشند.ارزش دختر و پسر در آلمان یکسان است. قانون برای دختران و پسران یک دوره تعلیماتی شغلی عالی بطور یکسان و امکان جستجو آن برای هر دو آنان در قانون اساسی ثبت شده است.
پدر و مادر با احترام با فرزندان رفتار میکنند. تنبیه بدنی و روحی برای بچه ها بطور کل در آلمان ممنوع است.

اغلب پدران و مادران برای کمک در تکالیف مدرسه به بچه هایشان در منزل به آنها کمک میکنند. آنها همچنین امکان ورزش و یادگیری در کارهای هنری شامل موزیک و رقص و آواز و همچنین رفتن به کلیسا را برای بچه هایشان فراهم میکنند. در اینجا بچه ها نه فقط دریک محیط بسته و محدود هستند و حمایت میشوند، بلکه آنها همچنین با دیگران دستجمعی بازی و قیل وقال میکنند و قابلیت و انتظار زندگی اجتماعی از آنها را دارند. همه گروه های مختلف درپرورش بچه ها سهیم و دلسوزانه رفتار میکنند، و بچه های خارجیان هر کشوری و هر نژاد و مذهبی به اینجا تعلق دارند و هیچگونه تفاوتی بین آنان نیست.

دانلود کنید

این مطلب را می‌‌توانید در قالب فایل pdf به زبان فارسی دانلود کنید:

Share this page

Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

Ihr Browser ist stark veraltet

Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser!