Sprache waehlen

اعتماد و صداقت

برای آلمانی ها صداقت و اعتماد ارزش های مهمی در زندگی روزمره میباشد، هم در روابط عمومی و هم در روابط خصوصی. وقتی صادق باشید، اعتماد می تواند رشد کند.

با خیال راحت آن را به اشتراک بگذارید

موضوعِ اعتماد، خیلی‌ مهم است. در اروپا و آلمان مردم دوست دارند بتوانند حتی فراتر از حیطه خانواده‌و خویشاوندان، به یکدیگر اعتماد کنند. ممکن است مدتی‌ زمان ببرد، تا فرد بتواند با رفتار خود همچنین اعتمادی را حاصل سازد.

این مطلب در دوستیها هم، صادق است. در نتیجه بسیار مهم است که همیشه باید صداقت داشت؛ چون افراد دوست ندارند که دروغ بشنوند. بهتر است همیشه راست گفت، حتی هنگامی که فکر می‌‌کنید که دیگری ناخشنود خواهد شد.

با این رفتار است که میتوانید اعتماد سازی کنید، چیزی که پایه و اساس دوستی یا هر رابطه متقابل دیگر است. اینچنین است که شما قابل اعتماد بودن خود را حتی در طی کار‌های روزمره و قول و قرارهایتان، ثابت می‌‌کنید.

صداقت، نشانه‌ای از احترام

اینکه آلمانی‌ها بعضی‌ وقتها "نه" می‌‌گویند هم جزئی از صداقت محسوب می‌‌شود. برای مثال، نه گفتن به دعوتِ شما، به این معنی‌نیست که آنها انتظار تعارف و اصرار بیشتری از شما دارند.

همچنین به این معنی‌ نیست که آن شخص به شما احترام نگذاشته است یا شما را دوست ندارد. این نشانگر آزادی فردی و صداقتِ آن شخص نسبت به شما است. شاید کسی‌ را که می خواهید دعوت کنید، خود، قراری در جایی دیگر دارد. در آلمان این میتواند، دلیلی‌مهم باشد.

همینطور می‌‌تواند اتفاق بیافتد، که شما در شرایطی قرار بگیرید که مجبور باشید به دعوت کسی‌، محترمانه "خیر" بگویید و نفر مقابل انتظار میرود که این را بدون اینکه بار دیگر اصرار کند، بپذیرد. فقط زمانی ‌"خیر" بگویید که واقعاً منظورتان همین است و راه دیگری ندارید.

دانلود کنید

این مطلب را می‌‌توانید در قالب فایل pdf به زبان فارسی دانلود کنید: