Sprache waehlen

آزادی و قوانین

قوانین و مقررات بخشی از زندگی در آلمان هستند: اکثر مردم به طور داوطلبانه از آنها پیروی می کنند و برای انجام آن مورد احترام قرار می گیرند.

با خیال راحت آن را به اشتراک بگذارید

اغلب با گذشت قرنها و هزاره ها، زندگی‌ گروهی انسانها و بنیادهای آن توسعه می‌‌یابند. از نظر تاریخی، کل اروپا با هم نقاط مشترک زیادی دارند – مخصوصاً به واسطه ریشه‌های مسیحی ‌"دنیای غرب".یکی‌ از اصول اصلی‌ اروپا، ایمان به عیسی مسیح بر اساس کتاب مقدس است. حتی هنگامی که خیلی‌ از افراد در اروپا یا آلمان،  به عیسی مسیح تمام و کمال ایمان ندارند، خیلی‌از رفتار‌ها و هنجار‌های روزمره، هنوز مثل سابق نگاه داشته می شوند.

یک نکته مهم در این بین، آزادی است. عیسی مسیح همیشه اجازه می‌‌دهد که افراد آزادی عمل داشته باشند، که او را تبعیت کنند یا خیر. آزادی، ریشه در اعطای آزادی انتخابِ انسان از جانب خدا، و همچنین در ارزش بی‌انتهایی دارد که خدا بوسیله محبتش، نسبت به هر انسانی‌دارد. هرکه آزادی را اینچنین درک کند، در نظرش هر انسانی‌، حق یکسانی دارد و نسبت به همه احترام یکسانی قایل است.

در آلمان خیلی‌ از آزادیها، قانوناً تصویب شده اند. هر کسی‌ می‌‌تواند نظر شخصی‌خود را داشته باشد؛ و آزادی مذهب و عقیده وجود دارد. مطبوعات مستقل از نهادهای حکومتی هستند و دادگاهها بر اساس قوانینِ تصویب شده عمل می‌‌کنند نه طبق خرد و سلایق فردی.
آزادی فردی، برای مردم آلمان، مسئله ای خیلی‌ مهم است. هر کسی‌ دوست دارد که بتواند خود را ابراز کند و اجازه این کار را نیز دارد. با این حال، این قانون حد و مرز خود را دارد؛ و این حد و مرز، جاییست که فرد باعث آزردگی دیگری شود.

هرکه قوانین را رعایت کند، محترم خواهد بود

در آلمان این مرزبندی‌ها در خیلی‌ از امور پیش بینی‌ شده اند. برای مثال، قوانینی‌ در این باب وجود دارند که شخص در چه ساعاتی اجازه دارد در آپارتمانِ خود، با صدای بلند موزیک گوش کند و در چه ساعاتی اجازه ندارد. به این وسیله این حق فرد تضمین می‌‌شود که در ساعت تعیین شده‌ای از شبانه روز، آزادی این را داشته باشد که در آرامی و سکوت به استراحت بپردازد.
به طور کلی‌، معمول است که بین ساعتهای ۱۰ شب تا ۷ صبح و ۱ تا ۳ عصر، کار‌هایی که ایجاد سر و صدا می‌‌کنند، انجام نشوند. این قانون در روز‌های یک شنبه و تعطیلات رسمی‌، شامل کل روز می‌‌شود.

حتی اگر این مطلب عجیب به نظر برسد، این حقیقت دارد که مقررات، آزادی را امکان پذیر می‌‌سازند. در آلمان، این معمول است که هرکس قوانین را رعایت کند، حتی اگر کسی‌آن را چک نکند.
تیم‌ Deutschland-Begleiter شما را دعوت می‌کند که به این قوانین احترام بگذارید. اینگونه احترام متقابل تقویت می‌‌شود و زندگی‌ اجتماعی مان به خوبی و با محبت به جلو می‌‌رود.

دانلود کنید

این مطلب را می‌‌توانید در قالب فایل pdf به زبان فارسی دانلود کنید: