Sprache waehlen

وقت شناسی و قرار ملاقات ها

برای بسیاری از آلمانی ها وقت شناسی یک فضیلت است - رفتاری که نشان دهنده احترام به دیگران است. این امر اهمیت ویژه ای در هنگام ملاقات های رسمی دارد.

با خیال راحت آن را به اشتراک بگذارید

در اولین ماههای ورودتان به آلمان، شاید اینطور باشد که قرار ملاقاتهای زیادی با ادارات داشته باشید. موضوعِ وقت شناسی‌، اهمیت زیادی پیدا می‌‌کند. با وقت شناسی، نشان می‌‌دهید که برای شخص مقابل ارزش قایلید و به او احترام گذاشته اید.
بهتر است که اگر تاخیری در حد ۵ تا ۱۰ دقیقه وجود دارد، با شخص تماس گرفته شده، و از این موضوع مطلع شود. اگر شما مکررا تاخیر دارید، افراد، شما را بی‌ادب فرض می‌‌کنند، چون انتظار کشیدن کاری ناخوشایند میباشد.

اگر شما برای یک مصاحبه کاری دیر کنید، ممکن است حتی که لازم باشد همان از آن منصرف شوید و به خانه باز گردید. حداقل، تاخیر کردن می‌‌تواند منجر به خراب شدن وجههِ شما و پایین آمدن شانس کسب شغل جدید شود. حتی اگر شما استخدام یک شرکت باشید و قرار ملاقاتهای خود را جدی می گیرید، اما به طور کل وقت شناس نیستید، ممکن است که شانس کاری خود را از دست بدهید؛ و دیر آمدن های پیوسته ممکن است منجر به فسخ قرارداد کاری شود.

وقت شناسی‌، بویژه برای قرار‌های اداری

در ضمن این فقط درباره زندگی‌ اجتماعی نیست، بلکه در مورد دعوت های خصوصی نیز وقتی‌ شما سر وقت به جایی حاضر می‌‌شوید، این نشانگر احترام شما نسبت به میزبان خواهد بود.

به خصوص در زندگی‌ اجتماعی، قرار ملاقات ها خیلی‌مهم هستند، گاهی‌حتی مهمتر از خودِ انسان. به همین خاطر ممکن است این پیش بیاید که یک گفتگو با شما پایان یابد، به این علت که طرفِ گفتگوی شما قرار ملاقات دیگری دارد.

این نه بی‌ادبی‌ است و نه نشانه اینکه شخص مقابل دوستتان ندارد. مساله این است که به کسانی‌که بعد از شما وقت ملاقات دارند نیز شانس برابر داده شود.
به همین منظور، بهتر است که مخصوصاً در هنگام ارایه درخواست نامه ها، همه چیز را با دقت و به طور کامل پر کرد و در زمان ملاقات، درخواست خود را فورا بیان کنید. اینگونه میتوانید به صورت هدفمند، برروی درخواستهای خود کار کنید. این، هم به نفع شماست و هم به نفع شخص مقابل.

دانلود کنید

این مطلب را می‌‌توانید در قالب فایل pdf به زبان فارسی دانلود کنید: