Sprache waehlen

عرضه

اینجا فهرستی از اشخاص مربوط به ارگانها و یا کلیساهای نزدیک محل زندگی خود قرار دارد که شما را در آغاز زندگی در کشور آلمان حمایت و یاری می‌دهند. این خدمات عبارتند از همراهی و کمک در هنگام ملاقات در ادارات و کارهای پزشکی و یا تهیهٔ پوشاک و لباس و غیره ... می‌باشند. همچنین، عرضهٔ و ارائهٔ برنامه‌های ورزشی و مشاوره و کمک روحی و موضوعات شخصی موجود می‌باشد. از این طریق شما قادر می‌باشید که خدمات و ارائهٔ کمک نظیر درس و کلاس زبان و ملاقات و ایجاد ارتباط با اشخاص دیگر را جستجو نمایید و اطلاعات کسب نمایید.

لطفن آدرس، کدپستی و یا شهر خود را در فرم ذیل وارد نمایید تا اینکه ارگان و یا کلیسای ثبت شده در نزدیک محل خود را بیابید.

Filter by services:

عرضهٔ یاری رسانیها در سراسر کشور آلمان

یاری در وضعیت اضطراری (در شرایط خطر و خشونت و .....)
اطلاعات اساسی در زبانهای مختلف
اینجا انتخاب نمایید