Sprache waehlen

صعود

چهل روز پس از عید پاک، عید دیگری برپاست، که در آن مسیحیان عید صعود را جشن میگیرند. این جشن یادآور این است که عیسی پس از رستاخیز جسمی‌ از مردگان، بر زمین باقی‌ نماند.

با خیال راحت آن را به اشتراک بگذارید

عیسی به آسمان بالا برده شد

چهل روز پس از عید پاک، عید دیگری برپاست، که در آن مسیحیان عید صعود را جشن میگیرند. این جشن یادآور این است که عیسی پس از رستاخیز جسمی‌ از مردگان، بر زمین باقی‌ نماند. او در برابر چشم شاگردان خود به آسمان، نزد پدر بازگشت. لوقا در انجیل خود، در باب ۲۴ اینگونه می‌‌نویسد: "عیسی سپس ایشان را بیرون از شهر تا نزدیکی بِیت‌عَنْیا برد و دستهای خود را بلند کرده، برکتشان داد؛ و در همان حال که برکتشان می‌داد از آنان جدا گشته، به آسمان برده شد. ایشان او را پرستش کردند و با شادی عظیم به اورشلیم بازگشتند."

از الان به بعد، عیسی دیگر نزد انسان‌ها قابل رویت نبود. اکنون او نزد خداست، نزد خدا در آسمان. و از آنجا خواهد بود که در انتهای زمان، او دوباره به شکلی‌ مرئی به زمین باز خواهد گشت. از زمان صعود به بعد، این امکانپذیر شد که تمام مردمان در سراسر جهان در نام عیسی دعا‌ کنند. ولی‌ عیسی دوستان خود را بر روی زمین تنها رها نکرد. او برایشان روح القدس را فرستاد. بدین وسیله عیسی توانست به تک تک ایمانداران نزدیک باشد. این اعطای روح القدس را مسیحیان در عید پنطیکاست جشن می‌‌گیرند.

عید صعود: عیدی فراموش شده

خیلی‌ از افراد امروزه نمیدانند که جشن صعود درباره چیست. با اینکه این عید در آلمان تعطیل رسمی‌ است، ولی‌ خیلی‌ از افراد، آن را به روز پدر تغییر داده اند، روزی که در آن برخی‌ آقایان به گردش هایی میروند که اغلب با مصرف بی‌ رویه الکل همراه است.

در گذشته رسوم گوناگونی نیز در این روز وجود داشته است، مخصوصاً در میان کشاورزان. در این روز برای محصول دهی‌ خوب دعا‌ میشد. غذای مخصوص این روز "گوشتِ پرنده" بوده است، به عنوان مثال بوقلمون شکم پر. حتی نانهای پخته شده به شکل پرنده که امروزه در دسترس هستند، نشان از آن دارند که این روز معنای دیگر داشته است.

در عید صعود مسیحیان در کلیساها یا حتی در میادین عمومی به شادی می‌‌پردازند. مهم نیست که فرد مسیحی‌ است یا نه، همه در این عید برای شرکت در مراسم کلیسای دعوت هستند.

دانلود کنید

این مطلب را می‌‌توانید در قالب فایل pdf به زبان فارسی دانلود کنید: