Sprache waehlen

تفکیک زباله در آلمان

آشغال و زباله = آشغال و زباله؟ – چرا جای آشغال دربهای رنگارنگ دارند و کدام زباله مربوط به کدام جای آشغال میباشد.

با خیال راحت آن را به اشتراک بگذارید

در کشور آلمان انواع کیسه و بسته های زباله در رنگ و شکلهای مختلف وجود دارد. اینها در جاهایی مانند ایستگاه قطار، در مقابل منازل وحتی در مسیرهای پیاده روی در جنگلها و پارکها قرار دارند. این موضوع برای مردم آلمان مهم می باشد که زباله و آشغال در طبیعت، در جاهای عمومی، کناره خیابانها و یا درمسیرهای ورودی قرار نگیرد.

در این کشور به این امر بسیار پرداخته می شود و کارهای بسیاری انجام داده می شوند، تا اینکه زباله را به طور مناسب از بین برده  و یا بخشی از آن بازیافت و دوباره بهره برداری شود. پس، ازکاغذ استفاده شده، شیشه و مواد غیرمعدنی و زباله های دیگر تولیدات جدیدی نظیر کاغذ روزنامه، بطری، و یا گلدانهای متفاوت ساخته می شوند. این امر باعث می شود که تعداد انبارهای زباله کمتر شوند، در استفاده از سوخت و انرژی به بهترین و کمترین وجه انجام شود و این باعث می شود که زباله و آشغال کمتر سوخته شود. بطور کوتاه: جداسازی و تفکیک زباله و بهره برداری دوباره و بازیافت آن به نگهداری محیط زیست یاری میرساند.

جایگاههای متفاوت زباله

در کشور آلمان زباله در سطلهای متفاوت جمع آوری می شود. هر منزل سطلها و جایگاه زباله متعلق به خود را داراست. در بیشتر اوقات برای کاغذ، محل و یا سطل جداگانه قرار دارد و بکار برده می شود – این معمولاً به رنگ آبی می باشد و یا درب آن آبی است، بسته ها در پلاستیکهای زباله زرد رنگ و یا در جایگاه زباله با درب زرد رنگ جمع آوری می شوند.
زباله های ارگانیک که در طبیعت جذب می شوند نظیر زباله آشپزخانه و یا گلها و گیاهان را در محل زباله ارگانیک قرار می دهند. درب این سطلها و جایگاههای زباله بیشتر اوقات قهوه ای و یا سبز می باشد.

برای بیشتر بطریها – ساخته شده از پلاستیک و یا شیشه – هنگام خرید این بطریها هر کسی پول اضافه پرداخته می کند، پس از خالی شدن شیشه ها، آنها را به فروشگاهها پس خواهند داد، به افراد و یا در دستگاهها، و آن مبلغ پرداخته شده اضافه دوباره پرداخت خواهد شد. این سیستم باعث می شود که مردم شیشه ها را دور نیندازند و محیط زیست حفظ خواهد شد.
شیشه های جمع آوری شده در منازل و محلهای کاری بر اساس رنگهای آنها به طور جداگانه در جایگاههای موجود در خیابانها و محل زندگی جهت بازیافت و دوباره استفاده شدن آنها دور انداخته میشوند. دور انداختن بطریها در کانتیرهای شیشه معمولاَ باعث آذار و اذیت افراد دیگر میشود و به این خاطر هنگام انداختن بطریها رعایت کنیم و آهسته این کار را انجام دهید.
زباله و آشغالی که جایگاه و یا سطل ویژه نداشته باشد، آن را در سطل و یا جایگاهی که زباله های دیگر نوشته شده، دور بیاندازید که این سطل دارای درب سیاه رنگ است. رنگهای هر کدام از سطلها و یا جای زباله در مناطق مختلف و متفاوت با هم فرق دارند. برای شناختن آنها حتی مردم آلمان نیاز دارند که جهت آگاهی در مورد تمییز دادن جایگاههای زباله سئوال کنند تا اینکه بدانند که کجا زباله را دور بیندازند.

جداسازی و تفکیک زباله باعث صرفه جویی مالی خواهد بود

در دور انداختن زباله دقت نمایید که در کدام جایگاه و سطل میباشد، این عمل ممکن است که در ابتدا ساده نباشد و آذار دهنده میباشد، ولی در کشور آلمان هرکسی زباله را تفکیک می نماید تا اینکه محیط زیست حفظ شود و سالم بماند، و این افراد با این کار در جامعه مورد احترام میباشند. گروه ما در این وبسایت به این علت به شما توصیه می نماییم که در مورد دور انداختن زباله و آشغال در محل زندگی خود مطلع شوید و آن را انجام دهید. در مورد اینگونه موضوعات در اداره شهرداری محل زندگی خود اطلاعات بدست خواهید آورد و یا با همسایگان خود و یا با کسی که آدرس وبسایت ما را به شما معرفی کرده است، صحبت نمایید.
تفکیک و جداسازی زباله  به وضیت مالی هم تاثیر دارد. در بعضی از مناطق زباله عادی وزن می شود، هر چقدرکه زبال سنگینتر باشد، سوزاندن و دورانداختن آن گرانتر خواهد شد و در عوض، کاغذ و بسته ها و کارتونها بطور رایگان جمع آوری میشود.

مسئولیت در برابر کرهُ زمین

اصل و تاریخچهُ روند تفکیک و جداسازی زباله تاحدی ریشه مسیحی در آلمان دارد. مسیحیان این وظیفه را دارند که خلقت را حفظ و نگهداری نمایند چون این خلقت یک هدیهُ خدادادی است. این وظیفه ریشهُ عمیقی در جامعهُ ما دارد و تاریخ طولانی را داراست.

اصل و تاریخچهُ روند تفکیک و جداسازی زباله تاحدی ریشه مسیحی در آلمان دارد. مسیحیان این وظیفه را دارند که خلقت را حفظ و نگهداری نمایند چون این خلقت یک هدیهُ خدادادی است. این وظیفه ریشهُ عمیقی در جامعهُ ما دارد و تاریخ طولانی را داراست.
گرچه بسیاری از مردم از محیط حفاظت مینمایند ولی بدون مراجعه به کتاب مقدس و همراه با خداوند که اصل و ریشهُ وظیفهُ ما در برابر خداوند میباشد. در کتاب مقدس در کتاب پیدایش ۱۵:۲و مزامیر ۱۶:۱۱۵، که زمین به خدا متعلق است و ما انسانها باید از آن محافظت و مواظبت نماییم و قدر و ارزش آن را بدانیم و نگهداریم. ما انسانها باید این فیض و نعمت را که از خدا به ما عطا شده است را برای نسلهای آینده به خوبی نگه داریم.

وبسایتهای خوبی به زبانهای مختلف وجود دارند که نشان میدهند که کدام زباله و آشغال به کدام سطل و جایگاه مربوط میباشد:

Abfallwirtschaft Heidenheim
Abfallwirtschaft Mettmann

دانلود کنید

این مطلب را می‌‌توانید در قالب فایل pdf به زبان فارسی دانلود کنید: