Sprache waehlen

اصلاحات مذهبی – مارتین لوتر و پیغام مقتدر بزرگ جهان

مارتین لوتر میخواست ریشه و اساس کلیساها را بسوی ریشه اعتقادات واقعی راهنمائی و هدایت نماید، بطوریکه بدون عمد، این کاراو اصلاحات را پدید می آورد، بطوریکه در آلمان و بطور کلی اروپا را در این زمینه مشخص نموده و تغییر داده است.

با خیال راحت آن را به اشتراک بگذارید

اصلاحات نشان می دهد که مردم تا چه حد می توانند خود و محیط خود را با درگیر شدن با خدا تغییر دهند. زیرا حدود 500 سال  در  پیش – در 31 اکتبر 1517 – راهبی به نام دکتر مارتین لوتر در آلمان و اورپا مورد تغییراتی صحبت کرد، در اصل او میخواست فقط روی این موضوع بحث و گفتگو کند، چه چیزی در کلیسا باید تغییر یابد. ولی این بحث و گفتگو اثر بیشتری گذاشت، بیشتر از آنچیزی که او انتظار داشت: عقاید اوبصورتی نقش بست که تا امروزانسانها ازآن بهره مند شده اند. و این در یک کلیسای جدید تشکیل شده است. برای یادبود این واقعه، در تاریخ 31.10.2017، یکروز بنام اصلاحات مذهبی، در آلمان تعطیل رسمی به ثبت رسیده است.

مشکل مارتین لوتر در کلیسا

مارتین لوتردر آن زمان، در مقابل اینکه، که انسان گناه را، از طریق پرداخت پول در کلیسا میتواند با بخشش خداوندی معاوضع نماید، ایستادگی میکرد، که در آن زمان اسم آن آمرزش نامیده میشد. این تخیل را مارتین لوتر یک حماقت خواند، زیرا او در ایمان زندگی اش با این موضوع زیاد جنگیده بود، و نمیتوانست این را یک قانون از طرف خداوند بداندو در انی مورد بی تفاوت نبود، چه چیزی او انجام داد و چگونه در مقابل زور ایستادگی کرد؟ او توانست ، از راه کوشش راه حل گناه را پیدا کند.

راه حل این مشکل را او از طریق انجیل نامه پولس به رومیان در فصل پنجم: „بنابراین چون از راه ایمان در حضور خداوند نیک شمرده شده ایم، از صلح با خدا که بوسیله خداوند ما عیسی مسیح برقرارگردید، بهره مند هستیم“. این بدان معنی است، که انسان فقط میتواند از طریق ایمان به خدا زندگی جاودان داشته باشد، اگرعیسی مسیح خودش از خدای پدر ازما حمایت میکند. برای مارتین لوتراین روشن بود: عیسی مسیح برای تمام گناهان ما به صلیب کشیده شد، چیزیکه انسان آنرا از خداوند جدا کرده بود.

بنابراین ما انسان ها می توانیم تنها با فیض به سوی خدا بیاییم. ما فقط باید به عیسی مسیح روی آوریم و اعتماد کنیم که او ما را خواهد بخشید - یعنی ایمان داشته باشیم. اساس این باور، کتاب مقدس است که در آن درباره عیسی مسیح می خوانیم.(به کتاب مقدس "انجیل" نیز می گویند به معنی خبر خوب). بنابراین، دانش قاطع لوتر در مورد رستگاری انسان را می توان به شرح زیر خلاصه کرد: تنها کتاب مقدس، تنها از طریق ایمان، تنها از طریق فیض و رحمت خداوند، تنها عیسی مسیح.

انجیل در زبان آلمانی

چون تا آن زمان نه تنها انجیل، بلکه مراسم پرستشی فقط به زبان لاتین بودو همه مردم قادر به درک و فهم کلام خداوند نبودند، مارتین لوتر بمنظور اینکه همه انجیل را بتوانند بخوانند و آنرا بفهمند، آنرا به زبان آلمانی ترجمه کرد. از نظر مارتین لوتر آن بسیار  مهم بود، که انسانها بتوانند خودشان انجیل را بخوانند و بفهمند. چه چیزی خداوند از آنها میخواهد.

بوسیله او ترجمه انجیل امکان آنرا داشت: هر کسی میتواند خودش در مورد انجیل قضاوت و در مورد عیسی مسیح و انجیل اظهار نظر کند، کلمات خداوندی را به زبان خودش بخواند و بداند که آن چیست. غیراز این مارتین لوتر انجیل را با تاثیر به زبان آلمانی پیشرفته تر نمود.

تاثیرات اصلاحات مذهبی

با تغییرات زمینه اصلی ایمان مسیحی به انجام رسید و آن کشف گردید.
غیراز این، راه را در آلمان هموار ساخت، بطوریکه ما امروز آنرا میشناسیم: انسانها بهمدیگر اطلاع رسانی میکنند و نظرات خود را با همدیگر به مشورت میگذارند. همچنین آگاهی یافتن در مورد زمینه اصلی اعتقادات مذهبی تغییراتی بوجود می آورد. به اینصورت که تبادل نظرهای آزاد همگانی امکان پذیر خواهد بود. در ضمن همچنین گفته میشود در دیگر ادیان روی این مطلب بحث و گفتگو میشود، که این چنین نوع اصلاحاتی را در آنها پدید بیاورند، بطوریکه هر ایمانداری با اندیشه و تعمقی که خود در  در آن انجام میدهد، بتواند تصمیم بگیرد و در آن مورد صحبت کند یا نطریه ای بدهد. 

در طی دوران اصلاحات، کلیسا خود را از نو ساخت و کلیسایی جدید پدید آورد. در صورتیکه مارتین لوتر واقعا درصدد اینکار نبود. بطوریکه اینکار باعث شد در آلمان دو کلیسای بزرگ بوجود بیایند: کاتولیک و پروتستان. و همه این اتفاقات در مدت این 500 سال اخیر رخ داد. بصورتیکه کلیسای آزاد پروتستان، و همچنین جامعه گروه کلیسای آزاد پروتسان بوجود آمد. از اینرو امروزه کلیسای گوناگون در آلمان بوجود آمده است.

تقریبا نصف جمعیت منتقدین مذهبی در آلمان پروتستان هستند، و نصف بقیه کاتولیک. همچنین در اروپا این تغییرات مذهبی تاثیر گذار بوده است، بطوریکه کشورهای شمال اروپائی، سوئد، نروژ، فنلاند و دانمارک این اصلاحات را پذیرفته اند.

هالووین

در روز 31.10، روز اصلاحات است، دراین وقفه زمانی همینطور یک جشن دیگری برپا مینمایند: بنام هالووین. ریشه آنروز از آمریکا صورت گرفته است، ولی ریشه اصلی آن متضاد اصلاحات میباشد. در حالیکه آنرا مارتین لوتر قرار داده بود، که انسانها زندگی جدیدی را بعنوان هدیه بدست آورند، هالووین در باره ارواح تاریک است. همچنین داخل یک کدو حلوائی را خالی و تزئین و با یک شمع آنرا روشن نمایند، بطوریکه بچه ها با لباسهای متعدد و مجلل به درهای منازل میروند و درها را میکوبند، که مردم تناقلات و شیرینی به آنها بدهند. همچنین در خیلی از مدارس و کودکستانها این مراسم روز اصلاحات هالووین را جشن میگیرند.

دانلود کنید

این مطلب را می‌‌توانید در قالب فایل pdf به زبان فارسی دانلود کنید: