Sprache waehlen

عید پنطیکاست در آلمان

پنجاه روز پس از عید پاک – در عید پنطیکاست – مسیحیان آمدن روح القدس که عیسی مسیح وعده‌اش را داده بود را جشن میگیرند.

با خیال راحت آن را به اشتراک بگذارید

پنجاه روز پس از عید پاک – در عید پنطیکاست – مسیحیان آمدن روح القدس که عیسی مسیح وعده‌اش را داده بود را جشن میگیرند. چون عید پنطیکاست در رسوم مسیحی‌ آلمان ریشه دارد، دوشنبه بعد از یکشنبه‌ عید پنطیکاست نیز تعطیل رسمی‌ است و فروشگاه‌ها تعطیل می‌‌باشند.

پنطیکاست: زمینه کتاب مقدسی

داستان پنطیکاست به یک گزارش تاریخی‌ در بخش عهد جدید در کتاب مقدّس باز میگردد. در اورشلیم که یکی‌ از مراکز فرهنگی‌ حکومت روم باستان بود، مردم بسیاری جمع شده بودند تا مناسبتی را جشن بگیرند. دوستان عیسی مسیح، در یک خانه‌ای جمع شده بودند که ناگهان اتفاق نادر و غیر منتظره‌ای رخ داد.
کتاب مقدس گزارش میدهد:

"ناگاه صدایی همچون صدای وزش تندبادی از آسمان آمد و خانه‌ای را که در آن نشسته بودند، به تمامی پر کرد. آنگاه، زبانه‌هایی دیدند همچون زبانه‌های آتش که تقسیم شد و بر هر یک از ایشان قرار گرفت. سپس همه از روح‌القدس پُر گشتند و آن‌گونه که روح بدیشان قدرت تکلّم می‌بخشید، به زبانهای دیگر سخن گفتن آغاز کردند." (اعمال رسولان باب ۲ آیات ۲ تا ۴)

و خیلی‌ از مردمی که به اورشلیم آماده بودند، شگفت زده شده بودند و فریاد می‌‌زدند:
"چون این صدا برخاست، جماعتی گرد ‌آمده، غرق شگفتی شدند، زیرا هر یک از ایشان می‌شنید که آنان به زبان خودش سخن می‌گویند. پس حیران و بهت‌زده، گفتند: مگر اینها که سخن می‌گویند جملگی اهل جلیل نیستند؟ پس چگونه هر یک می‌شنویم که به زبان زادگاه ما سخن می‌گویند؟"
(اعمال رسولان باب ۲ آیات ۶ تا ۸)

با واقعه پنطیکاست پیام عیسی به اقصا نقاط جهان گسترش پیدا کرد

در پنطیکاست، مسیحیان روح القدس را دریافت کردند. این بدان معنا است که خدا در آنها زندگی‌ می‌‌کند. گروه کوچک و ترسان شاگردان مسیح، به یکباره به زبان‌های گوناگون در وصف کار‌های عظیم خداوند شروع به سخن گفتن کردند.
ازآن حا ل به بعد، همه مردم جهان میتوانستند دربارهٔ محّبت عظیم عیسی بشنوند.
این خبر خوش به صورت پخش شد. خیلی‌ از مردم روش زندگی‌ قدیمی‌ خود را ترک کردند؛ چون نزد خدا آنها می‌‌توانستند از گناهان و تقصیراتشان آزاد شوند. آنها می‌‌توانستند اکنون زندگی‌ جدیدی را شروع بکنند. ایشان پیوسته با هم جمع می‌شدند تا بیشتر درباره عیسی تعلیم یابند. آنها با هم شاد بودند و همچون یک خانواده بزرگ با هم بودند.
پنطیکاست همچنین تولد کلیسای جهانی‌ مسیحی‌ نیز می‌‌باشد. کلیسا از روز اول، شامل افرادی با پیشینه رنگارنگ میشد.

پنطیکاست: امروزه

از قرن سوم میلادی، پنطیکاست جشن گرفته می‌شده است. همیشه این عید پنجاه روز پس از عید پاک بوده است. پنجاه به زبان یونانی، "پنطیکاست" خوانده می‌‌شود و اسم این عید آن آنجا گرفته شده است. در آلمان پنطیکاست یک جشن دوروزه است، به این معنی‌ که هم یکشنبه‌ پنطیکاست و هم فردای آن روز تعطیل رسمی‌ است. در این روز هاقلب مراسم کلیسایی برگزار می‌‌شود.

در مقایسه با کریسمس و عید پاک، رسوم کمی‌ در مورد پنطیکاست وجود دارد: برخی‌ کلیسا‌ها با رنگ سبز آراسته میشوند. اغلب در عید پنطیکاست، افراد به گردش میروند و در برخی نقاط در آلمان، آتشی به مناسبت پنطیکاست روشن می‌‌شود. در مناطق روستایی در روز پنطیکاست، نخست گله به چراگاه و یا چمنزار برده می‌‌شود. اغلب گاو‌های رنگ شده در این روز در بین گله دیده می‌‌شوند.

برخی‌ از رسومات قدیمی‌، امروزه دیگر نگه داشته نمی‌‌شوند و یا به ندرت اجرا می‌‌شوند. این جشنِ روح القدس، جشنی به جهت امید و خوشی‌ نیز هست. و هر دو این‌ها را ما در دنیای امروزه به فراوانی نیازمندیم.

دانلود کنید

این مطلب را می‌‌توانید در قالب فایل pdf به زبان فارسی دانلود کنید: