Sprache waehlen

Reformasyon – Martin Luther ve Dünyanın En Güçlü Bildirisi

Martin Luther kiliseyi kendi köklerine ve asıl inancına geri döndürmek istedi. bu şekilde istemeden Almanya'ya ve Avrupa'ya damgasını vuran ve değiştiren bir reform hareketine yol açmış oldu.

Paylaşmaktan çekinmeyin

Reformasyon bize, insan Tanrı'ya inanıp güvendiği zaman kendisini ve çevresini nasıl değiştirebileceğini gösterir. Çünkü yaklaşık 500 yıl önce - 31.10.1517 tarihinde - Dr. Martin Luther adındaki bir keşiş Almanya'yı ve Avrupa'yı değiştirdi. 

Aslında sadece kilisesinde nelerin değişmesi gerektiği hakkında konuşmak istiyordu. Ama bu konuşma, beklediğinden daha fazla etkide bulundu: Onun fikirleri insanların düşüncelerini bugüne kadar etkiledi. Böylece yeni bir kilise oluştu. Bu olayları anmak için 31.10.'de Reformasyon Günü tatil günü ilan edildi.

Luther'in Kilise İle Olan Sorunları

Luther'in zamanında Kilise, insanların günahlarının bedelini parayla ödeyebileceklerini iddia ediyordu. Buna endüljans deniyordu. Bunun düşüncesi bile Luther'i son derece kızdırıyordu, çünkü kendi iman yaşamında Tanrı'yı asla hoşnut edemeyeceği düşüncesiyle mücadele etmişti. Ne yaparsa yapsın, kendini ne kadar zorlarsa zorlasın, Tanrı karşısındaki günahından arınması ya da buna karşılık bir bedel ödemesi mümkün görünmüyordu.

Bu sorunun çözümünü İncil'de Pavlus'un Romalılar'a yazdığı mektubun 5. bölümünde buldu: "Böylece imanla aklandığımıza göre, Rabbimiz İsa Mesih sayesinde Tanrı'yla barışmış oluyoruz." Bunun anlamı şudur: Eğer İsa Tanrı'nın önünde bir kişi için aracılık yapıyorsa, bu kişi kurtulabilir ve Tanrı'yla sonsuza dek yaşayabilir. Luther için bunun anlamı çok açıktı: İsa Mesih, biz insanları Tanrı'dan ayıran günahın bedelini ödedi.

Bu nedenle biz insanlar sadece lütuf sayesinde Tanrı'nın önüne gelebiliriz. Bunun için sadece İsa'ya yönlenmeli ve Tanrı karşısında bağışlanmamızı sağladığına inanmalıyız. Bu inancın temeli Kutsal Kitap'tır. Kutsal Kitap'ta isa'nın kim olduğunu okuyabiliriz. İsa'nın verdiği bu iyi haberi anlatan kitaba İncil (Müjde) deniyor. Luther'in, insanın kurtuluşu hakkında anlamış olduğu şeyi şöyle özetleyebiliriz: Sadece Kutsal Kitap, sadece iman, sadece lütuf, sadece İsa Mesih.

Almanya'da Kutsal Kitap

Herkes Kutsal Kitap'ı okusun ve anlasın diye Luther Kutsal Kitap'ı anlaşılır bir Almanca'ya çevirdi. Birkaç Almanca Kutsal Kitap vardı, ama kilisede sadece Latince Kutsal Kitap kullanılıyordu. Kilisede tapınma dili de Latince'ydi ve bunu sadece çok az kişi anlayabiliyordu. Tanrı'nın insanlardan ne istediğini insanların kendilerinin okuyup anlamaları, Luther için çok önemliydi. Kutsal Kitap'ın çevrilmesi sayesinde bu artık mümkündü: Herkes kendisi İsa Mesih'in kim olduğuna karar verebilir, Tanrı'nın Sözü olan Kutsal Kitap'ı kendi dilinde okuyabilirdi. Luther'in Kutsal Kitap'ı Almanca'ya çevirmesi, Alman dilinin gelişimi üzerinde de büyük etkide bulundu.

Reformasyonun Etkileri

Reformasyon sayesinde Hristiyan inancının temelleri yeniden keşfedildi. Aynı zamanda Almanya'da herkesin kendi fikrinin oluşmasını sağlayacak bir zemin hazırlanmış oldu: İnsanlar bir konuda bilgi edinirler ve daha sonra bir fikir sahibi olurlar. Daha sonra gerçekleşmiş olan Aydınlanma da Reformasyonun kurduğu temel üzerinde oluşmuştur. Böylece konuşma özgürlüğü ve özgür toplum mümkün olabildi. Bu arada başka dinlerde de buna benzer bir reformasyon yapılması konusunda düşünülüyor. Kutsal kitapların, her imanlı kişinin kendisinin okuyup anlayabileceği şekilde çevrilmesi konusunda düşünülmekte. Reformasyon süreci içinde yeni bir kilise oluştu. Aslında Luther'in amacı bu değildi. Yine de onun çalışmaları sonucu Almanya'da iki büyük kilise oluşmuş oldu: Katolik Kilise ve Protestan Kilise. Ama Protestan Kilise'de de son 500 yıl içinde çok şeyler gerçekleşti. İmanlılar geçen yüzyıllar içinde Protestan Kilise'de de reform yapılması gerekliliğini gördüler. Böylece Protestan Kilise içinde ayrı gruplar, yani bağımsız kiliseler oluştu. Bu nedenle bugün Almanya'da çok çeşitli kiliseler ve imanlı toplulukları vardır.

Almanya'da Hristiyanların yaklaşık yarısı Protestan, diğer yarısı ise Katoliktir. Reformasyon Avrupa'yı da çok etkiledi. Özellikle İsveç, Norveç, Finlandiya ve Danimarka gibi Kuzey Avrupa ülkeleri kiliselerinde reform yaptılar. 

Cadılar Bayramı

Reformasyon Günü olan 31 Ekim'de zamanla başka bir kutlama daha yapılmaya başlandı: Cadılar Bayramı. Bu bayramın kökleri ABD'ye dayanmaktadır. Bayramın içeriği ise Reformasyon Günü'nün tam tersidir. Luther'in amacı, insanların yeni yaşam almalarıydı; Cadılar Bayramı ise kötü ruhlar hakkındadır. Bu bayramda insanlar bal kabaklarını oyarlar, çocuklar kostümler giyerler ve kapı kapı gezip şeker toplarlar. Pek çok okulda ve anaokulunda Reformasyon Günü'nde Cadılar Bayramı kutlanır. Bu konuda daha fazla bilgi almak için şuraya bakın:
www.derweg.org

İndirmek için

Bu metni PDF dosyası olarak şu dillerde indirebilirsiniz: