Sprache waehlen

Eşitlik ve Selamlaşma

Erkek ve kadın yasalar karşısında eşittir. Bu eşitlik toplum yaşamındaki davranışlarda ve örneğin selamlaşmalarda kendini gösterir.

Eşitlik ve Selamlaşma

Paylaşmaktan çekinmeyin

Almanya'da birey, sık olarak gruptan daha önemlidir. Tek tek bireylerin özgürlüğü ve herkes için eşit hakların olması çok önemlidir. Bu sizin için alışılması gereken bir durum olabilir. Kutsal Kitap'a göre herkes aynı değildir, ama yine de herkes eşit düzeyde değerlidir. Bu nedenle Almanya'daki ve Avrupa'daki insanlar eşit haklara sahiptir: cinsiyet ve ırk ayrımı olmaksızın herkes. Hangi kültürden ve dinden geldiğinizin hiçbir önemi yok. Yabancıları sevmek – yani bizim hoş geldin kültürümüz – de Tanrı için yabancıların bir ülkenin yerlileri kadar değerli olması prensinbine dayanır. Şu anda bu sevgiyi hisetmemeniz, çok sayıdaki mültecinin ihtiyaçlarına yetişebilmek için çaba harcamamızdan kaynaklanmaktadır.

Kadın ve Erkek İçin Eşit Haklar

Özgürlük, kadın ve erkeğin yasalar karşısında eşit olması anlamına da gelir. Bu özgürlük son 50 yılda gelişmiş ve bugün bile %100 uygulanabilmiş değildir. Kadının kişisel özgürlüğüne – ve tabii erkeğin de – istediği şeyi giyebilmesi özgürlüğü de dahildir. Eğer bazı kadınlar diğerlerine oranla daha fazla vücutlarını gösterecek şeyler giyiyorlarsa bu onların cinsel ilişki isteğinde bulundukları anlamına gelmez. İnsanlar nasıl giyinirlerse giyinsinler ve nasıl görünürlerse görünsünler: Almanya'da başka birine uzun süre gözlerini dikerek bakmak kabalık olarak değerlendirilir.

Selamlaşmalarda da erkekler ve kadınlar eşit muamele görürler. Eğer birisi nazik davranmak isterse bir kadını erkekten önce selamlayarak onu onurlandırabilir. Selamlaşırken insan kısa bir süre karşısındakine, ama doğrudan gözlerinin içine bakar. Bu davranış kesinlikle bir kadınla erkek arasında daha derin bir ilişiki isteğinin belirtisi sayılmaz.

İndirmek için

Bu metni PDF dosyası olarak şu dillerde indirebilirsiniz: