Avrupa – ya da diğer bir deyişle Hristiyan Batı – ortak bir tarihe sahiptir. Bunun temelinde Kutsal Kitap'a dayanan İsa Mesih İnancı vardır. Avrupa'da ve Almanya'da insanların hepsi bu inancı paylaşmasa da günlük yaşamın bir parçası olmuş pek çok davranış biçiminin kökeninde bu inanç yatar.

Bu temellerden biri de özgürlüktür: İsa Mesih insanların kendisini izleyip izlemeyeceklerine özgürce karar vermelerini istedi. Tanrı'nın sevgisi nedeniyle her bir birey son derece değerlidir. Bu nedenle herkes özgürdür, başkalarıyla eşit haklara sahiptir ve aynı ölçüde değer görür. Almanya'da pek çok özgürlük yasalarla korunmuştur. Herkes kendi fikrine sahip olabilir, dini inanç özgürlüğü vardır. Basın ve mahkemeler devletten bağımsızdır. Almanya'da insanlar için kişisel özgürlük çok önemlidir. Herkes kendini özgürce geliştirebilmelidir ve geliştirebilir de. Yalnız bu özgürlük sınrsız değildir. Ögürlüklerimizi kullanırken başkalarına zarar vermemeye dikkat etmeliyiz.

Kurallara Uyan Saygı Görür

Foto: chalabala, fotolia.de

Almanya'da özgürlüğün sınırları pek çok konuda belirlenmiştir. Buna göre örneğin evinizde hangi saatlere yüksek sesle müzik dinleyebileceğiniz ve hangi saatlerde dinleyemeyeceğiniz konusunda kurallar vardır. Bu sayede  insanlar belli saatlerde rahatsız edilmeden uyuma özgürlüğüne sahip olurlar. Genel olarak gece saat 22'den sabah 7'ye kadar ve öğlen saat 13'ten 15'e kadar ses çıkaracak işlerin yapılması yasaktır. Bu kural pazar günleri ve tatil günlerinde tam gün geçerlidir. 

Şimdi size tuhaf gelse de: Yasalar özgür olmamızı sağlarlar. Bu nedenle insanların çoğu gönüllü olarak yasalara uyarlar: Kırmızı ışıkta dururlar ve çöplerini çöp kutularına atarlar. Kendilerini hiç kimsenin görmediği zamanlarda bile. Doğru davranmaya çalışırlar, çünkü suç nesnel bir şeydir. Deutschland-Begleiter olarak biz sizin de böyle davranmanız için sizleri teşvik etmek istiyoruz. Çünkü Almanya'da herkesin kurallara uyacağı düşünülür. Kurallara uyan insanlara güvenilir ve saygı duyulur.

İndirmek için

Bu metni PDF dosyası olarak şu dillerde indirebilirsiniz:

Bu web sitesini paylaş

Facebook'ta paylaşTwitter'da paylaşWhatsapp'te paylaş

Ihr Browser ist stark veraltet

Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser!