Sprache waehlen

Almanya'da Pentikost

Pentikost Almanya'da fazladan bir tatil günü ile önemli bayramlardan biridir. Paskalya ve Noel bayramlarının aksine Pentikost'a ilişkin daha az sayıda görenek vardır. Pentikost kutlaması, anlamı ve kökeni hakkında daha fazla bilgi edinin.

[Translate to Türkisch:] Pfingsten in Deutschland
Jean II Restout: „Pfingsten“

Paylaşmaktan çekinmeyin

Paskalya'dan 50 gün sonra – Pentikost'ta – Hristiyanlar, İsa'nın söz verdiği Kutsal Ruh'un gelişinin hatırlarlar. Pentikost Almanya'nın Hristiyan geleneklerinde kökleşmiş olduğu için bir sonraki gün olan pazartesi günü de tatildir. O gün de bütün alış veriş yerleri kapalıdır.

Pentikost – Kutsal Kitap'a Göre Kökeni

Pentikost'un ne olduğu Yeni Antlaşma'da (İncil) anlatılır. Roma İmparatorluğu'nun bir kültür merkezi olan Yeruşalim'de dünyanın değişik ülkelerinden gelen birçok insan hep birlikte bir bayramı kutlamak için toplanırdı. İsa'nın arkadaşları da çok tuhaf, mucizevi bir şey gerçekleştiğinde, bir evde toplanmışlardı. Kutsal Kitap'ta bu şöyle anlatılır:

"Pentikost Günü geldiğinde bütün imanlılar bir arada bulunuyordu. Ansızın gökten, güçlü bir rüzgarin esişini andıran bir ses geldi ve bulundukları evi tümüyle doldurdu. Ateşten dillere benzer bir şeylerin dağılıp her birinin üzerine indiğini gördüler. İmanlıların hepsi Kutsal Ruh'la doldular. Ruh'un onları konuşturduğu başka dillerle konuşmaya başladılar." (Elçilerin İşleri 2:2-4) Yeruşalim'e gelmiş olan pek çok insan çok şaşırmıştı ve şöyle bağırdılar: "Bakın bu konuşanların hepsi Celileli değil mi? Nasıl oluyor da her birimiz kendi ana dilini işitiyor?" (Elçilerin İşleri 2:6-8) 

Pentikost'la Birlikte İsa'yla İlgili Müjde Bütün Dünyaya Yayılıyor

Pentikost'ta Hristiyanlar Kutsal Ruh'u aldılar. Bunun anlamı şudur: Tanrı onların içinde yaşıyor. Elçilerden oluşan küçük ve korkak grup, birdenbire Tanrı'nın olağanüstü işlerini değişik dillerde anlatmaya başladı. Artık dünyadaki herkes Tanrı'nın yüce sevgisini duymalıydı. Bu müjde çabucak yayıldı. Birçok insan eski yaşamından vazgeçti. Tanrı onların bütün yükünü alabilirdi. Artık yeni bir yaşama başlamak istiyorlardı. İsa hakkında daha fazla öğrenmek için düzenli olarak toplanmaya başladılar. Birlikte kutlamalar yaptılar ve kocaman bir aile gibi oldular. Dolayısıyla Pentikost bütün dünyada Hristiyan topluluklarının, diğer bir deyişle kilisenin doğum günü oldu. Bu topluluk başından itibaren çeşitli kökenlerden gelen insanlardan oluşuyordu.

Bugün Pentikost

Pentikost, üçüncü yüzyıldan beri kutlanmaktadır. Hep Paskalya'dan elli gün sonra. Yunanca'da elli "pentecoste" demektir, "Pentikost" adı da buradan gelir. Almanya'da Pentikost'ta "iki gün" tatil yapılır. Pentikost pazarı ve Pentikost pazartesisi vardır. Bu günlerde tapınmalar genellikle açık havada yapılır. İnsanlar açık havada toplanırlar, çünkü yazın gelişi yaklaşmıştır.

Noel'in ve Paskalya'nın aksine Pentikost için çok az sayıda gelenek vardır: Kiliseler taze huş ağacı dallarıyla süslenir. Genellikle uzun Pentikost yürüyüşlerine çıkılır. Almanya'nın bazı bölgelerinde Pentikost ateşi yakılır. Kırsal alanlarda insanlar ilk önce hayvanlarını Pentikost günü otlaklara çıkarır ya da çayırlara salarlardı. Bu arada mutlaka bir "Pentikost öküzü" olurdu. Bu öküz renkli renkli süslenirdi ve sığır sürüsünü yokuş yukarı yönlendirirdi. Eski geleneklerin bazıları bugün artık ya hiç uygulanmamaktadır, ya da çok nadiren uygulanmaktadır.

Pentikost, Kutsal Ruh'un bayramı olarak, umudun ve sevincin bayramıdır. Ve bu ikisine bugünkü dünyamızda fazlasıyla ihtiyacımız var! 

İndirmek için

Bu metni PDF dosyası olarak şu dillerde indirebilirsiniz: