Sprache waehlen

Birlikte Yaşamanın Temeli Olan Aile

Almanya'daki aile yaşamı hakkında daha fazla öğrenin, çünkü toplumun çekirdeğini aile oluşturur. Ailenin kökleri Almanya'da Kutsal Kitap'ta da bulunur ve yasanın özel koruması altındadır.

Paylaşmaktan çekinmeyin

İnsanların yaşadığı her yerde aileler de vardır. Aile her kültürde toplumun en önemli temelidir. Bir ailede insanlar birbirlerine yardım ederler. Anne babalar çocuklarına bakarlar, kardeşler birlikte büyürler ve büyükanne ve büyükbaba, amca, teyze, kuzenler vs gibi başka akrabalar da aileye dahildir.

Almanya'da Aile

Almanya'da "aile" ile, anne, baba ve çocuklardan oluşan bir birlik anlaşılır. Büyükanne ve büyükbabayla olan ilişkiler iyi olsa da genel olarak üç kuşak aynı evde yaşamaz. Diğer akrabalarla olan ilişkilerin uzak ya da yakın olması aileden aileye değişir. Çekirdek aile olma isteği Almanya'da 19. yüzyılın başlarından beri vardır ve sanayileşmeyle birlikte daha da artmıştır. Gittikçe daha fazla sayıda aile şehirlerde küçük apartman dairelerinde yaşamaktadır ve maddi anlamda akrabalarından bağımsızdırlar. Almanya'da aile örneğin Anayasa'nın 6. maddesiyle koruma altına alınmıştır. Ailenin bu özel statüsü, aileye ne kadar değer verildiğini gösterir ve bu anlayışın kökeni Kutsal Kitap'ın evliliğe ve aileye olan bakış açısına dayanır. Kutsal Kitap'a göre evlilik bir kadınla bir adam arasında yapılır. Evliliği bulan kişi Tanrı'nın kendisidir.

Aile Değişiyor

Ailenin baba, anne ve çocuklardan oluşan bir topluluk olarak geleneksel anlayışına ek olarak, Almanya'da aile artık giderek artan bir şekilde farklı nesillerin birbiri için sorumluluk aldığı bir topluluk olarak tanımlanmaktadır. Bunlar sözde "patschwork-aileler", bekar ebeveynler veya daha önceki bir ilişkiden çocuklarını yanlarında getiren eşcinsel çiftler olabilir. Bu tür ilişkiler devlet tarafından resmen tanınır.

Pek çok modern aile türü, biz insanların nasıl yaşamaları gerektiği konusunda Kutsal Kitap'ta yazılanlarla uyuşmaz. Kişi bu türden aileleri iyi bulmasa da, başka düşünen kişilere saygı duymak önemlidir. Almanya'da demokrasi insanlara özgürlük sunar ve başkalarının düşüncelerine saygı duymak bu özgürlüğün bir parçasıdır.

Ailenin Karşılaştığı Sorunlar

Almanya'da pek çok kişi mutlu bir evlilik ve mutlu bir aile istese de, bu her zaman mümkün değildir. Maalesef evliliklerin pek çoğu boşanmayla sonlanır. Bazıları evlenmeden birlikte yaşar. Sadece belli bir süre birlikte yaşamak da sık sık rastlanan bir şeydir. Bu tür birliktelikler sonucu doğan çocuklar anne babalarının ayrılması nedeniyle sorunlar yaşarlar; ama çocuklarını tek başına yetiştirmek zorunda kalan anne veya baba için de hayat kolay değildir.

Aile, kişinin kendisini güvende ve emniyette hissedeceği bir yer olmalıdır. Bunun için aile bireyleri birbirlerine karşılıklı olarak saygı duymalı ve diğerlerinin ihtiyaçlarını dikkate almalıdır. Buna dikkat edilmediği zaman aileye zarar verecek çatışmalarla karşılaşılabilir. Bu çatışmalar nedeniyle ailede şiddet uygulanıyorsa Almanya'da yasa buna müdahale eder. Eşler arasında ve aile içinde de şiddet uygulanması yasaktır ve cezası vardır. Şiddet uygulanan aileyi bazen arkadaşlar veya komşular yetkililere bildirirler. 

Almanya'da Aileler Nasıl Yaşarlar?

Almanya'da pek çok kişi küçük bir ailede ya da tek başına yaşar. Pek çok Alman bir "müstakil ev" alma hayali kurar. Kırsal yerlerde birden fazla kuşağın aynı çatı altında yaşaması oldukça yaygındır.

Birçok ailede eşlerin her ikisi de çalşır. Bunun bir nedeni, bu sayede daha yüksek bir refah düzeyine ulaşılmasıdır. Öte yandan pek çok ailede ay sonunu getirebilmek için eşlerin ikisi de çalışmak zorundadır. Almanya'da erkeklerin örneğin bulaşıkları yıkamak, yerleri süpürmek, çöpleri dökmek vb. ev işlerinde eşlerine yardım etmeleri normaldir ve bu yasalarda da belirtilmiştir.

Eşlerin normalde birbirleriyle güvene dayalı yakın ilişkileri vardır ve her durumda birbirlerine danışır ve ortak karar alırlar. Kişinin eşi, örneğin kardeşlerinden ve hatta anne ve babasından bile daha önemlidir. Bu anlayışın temeli Kutsal Kitap'a dayanmaktadır. Kutsal Kitap'ta adamın anne ve babasını bırakıp karısıyla bir olması gerektiği yazar. Bu şekilde eşlerin kendi anne babalarına bağımlı olmadıkları yeni bir aile birliği oluşur. Bu birliğe saygı duyulmalı ve önem verilmelidir.

Almanya'da insanların yaşam beklentisi son yıllarda arttı, yani yaşlı kişilerin sayısı artmaktadır. Bunun sonucunda, daha fazla sayıda yaşlı kişi bakıma muhtaç olmaktadır. Yaşlı kişilerin çoğu ya çocukları ya da yakın akrabaları tarafından evde bakılırlar. Diğerleri ise huzurevinde veya bakımevinde bakılırlar. 

Huzurevi ya da bakımevi, eğer kişinin yakınları yoksa veya evde bakımı mümkün değilse, iyi bir seçenektir. Yasaya ve Kutsal Kitap'a göre anne babalar çocuklarından, çocuklar da anne babalarından sorumludurlar. Duruma göre her iki taraf da birbirine karşı sorumluluklarına sahip çıkar.

Almanya'da Çocuklar Nasıl Yetiştirilir?

Alman anne babalar için çocuklarını bağımsız olarak yetiştirmek çok önemlidir. Almanya'da kızlar ve erkekler eşit değere sahiptir. Hem kızlar hem de erkekler için en uygun eğitim olanakları aranır, her iki grup da eşit haklara ve fırsatlara sahiptir. Anne babalar çocuklarına sevgiyle ve saygıyla davranırlar. Çocukları onlara psikolojik veya fiziksel olarak şiddet uygulayarak cezalandırmak Almanya'da yasalarla yasaklanmıştır.

Anne babalar genellikle çocuklarını okulda desteklemek için ödevlerini yaparken onlara yardımcı olurlar. Ayrıca çocuklarının boş zamanlarında müzik ve spor derneklerine, kiliseye vs gitmelerini desteklerler. Bu sayede çocuklar sadece bir şeyi öğrenmekle kalmazlar, aynı zamanda birlikte oyun oynama, eğlenme ve sosyalleşme fırsatı bulurlar. Bu tür dernekler, dini inancı ne olursa olsun her ülkeden gelen çocukları severek kabul ederler.

İndirmek için

Bu metni PDF dosyası olarak şu dillerde bulabilirsiniz: