در اولین ماههای ورودتان به آلمان، شاید اینطور باشد که قرار ملاقاتهای زیادی با ادارات داشته باشید. موضوعِ وقت شناسی‌، اهمیت زیادی پیدا می‌‌کند. با وقت شناسی، نشان می‌‌دهید که برای شخص مقابل ارزش قایلید و به او احترام گذاشته اید.
بهتر است که اگر تاخیری در حد ۵ تا ۱۰ دقیقه وجود دارد، با شخص تماس گرفته شده، و از این موضوع مطلع شود. اگر شما اغلب دیر می‌‌کنید، شخص، شما را بی‌ادب فرض می‌‌کند، چون هیچ کس علاقه‌ای به انتظار کشیدن ندارد.

اگر شما برای یک مصاحبه کاری دیر کنید، ممکن است که لازم باشد همان موقع نیز به خانه باز گردید. حداقل، تاخیر کردن می‌‌تواند منجر به خراب شدن وجههِ شما و پایین آمدن شانس کسب شغل جدید شود. حتی اگر شما استخدام یک شرکت باشید و قرار ملاقاتهای خود را جدی بگیرید، ولی‌به طور کل وقت شناس نباشید، ممکن است که شانس کاری خود را از دست بدهید؛ و دیر آمدن های پیوسته ممکن است منجر به فسخ قرارداد کاری شود.

وقت شناسی‌، بویژه برای قرار‌های اداری

Foto: I-vista, pixelio.de

در ضمن این فقط درباره زندگی‌اجتماعی نیست، بلکه در مورد دعوت های خصوصی نیز وقتی‌ شما سر وقت به جایی حاضر می‌‌شوید، این نشانگر احترام شما نسبت به میزبان خواهد بود.

به خصوص در زندگی‌اجتماعی، قرار ملاقات ها خیلی‌مهم هستند، گاهی‌حتی مهمتر از خودِ انسان. به همین خاطر ممکن است این پیش بیاید که یک گفتگو با شما پایان یابد، به این علت که طرفِ گفتگوی شما قرار ملاقات دیگری دارد.

این نه بی‌ادبی‌است و نه نشانه اینکه شخص مقابل دوستتان ندارد. مساله این است که به کسانی‌که بعد از شما وقت ملاقات دارند نیز شانس برابر داده شود.
به همین منظور، بهتر است که مخصوصاً در هنگام ارایه درخواست نامه ها، همه چیز را با دقت و به طور کامل پر کرد و در زمان ملاقات، درخواست خود را فورا بیان کنید. اینگونه میتوانید به صورت هدفمند، بروی درخواستهای خود کار کنید. این، هم به نفع شماست و هم به نفع شخص مقابل.

دانلود کنید

این مطلب را می‌‌توانید در قالب فایل pdf به زبان فارسی دانلود کنید:

Share this page

Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

Ihr Browser ist stark veraltet

Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser!