እንቃዕ ብደሓን መጻእኩም ናብ Deutschland-Begleiter.de

Willkommenskarte

ኣዝዩ ደስ ዘብል እዩ ኣብዚ ቦታ ምህላዉኩም። ካበይ መጺኹም ብዘየገድስ፣ ሃይማኖትኩም ብዘየገድስ፣ ንክንደይ ክትጸንሑ መጺእኩም ብዘየገድስ፣ መርሓባ ንብለኩም ምዉቕሰላምታና ይብጻሕኩም።

ንዓኹም ዝሕግዝ ጠቓምን  ኣገደስቲ ሓበሬታታትን ዝሓዘ ጽሑፋትን ቪድዮታትን ኣዳሊናልኩም ኣለና። ዕለታዊ ናብራ ኣብዚ ሃገር ከመይ ይመስል ክትርድኡ ክንሕግዘኩም ንደሊ ኢና። ብደሓን ምጹ።

Ihr Browser ist stark veraltet

Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser!