به آلمان و به سایت "Deutschland-Begleiter.de" خوش آمدید. اطلاعاتی‌که ما در اینجا برایتان جمع‌آوری کرده ایم، به شما کمک خواهند کرد که در آلمان، به خوبی کار‌هایتان را به انجام برسانید.

شاید برخی‌چیز‌ها در اینجا بگونه‌ای که تصور می‌‌کردید نباشند. در آلمان، مردم با ملیت‌های مختلف و ارزش‌های مذهبی‌متفاوت در کنار هم زندگی‌می‌‌کنند. آلمان کشوری رنگارنگ است و مفاهیم مهمی‌در اینباره هستند که شما میبایست آنها را بدانید و در نظر داشته باشید.
آلمان میتواند وطن جدید شما باشد. در این مسیر، احتمالا می‌‌بایست چندین موانع قانونی را پشت سر بگذارید. جدا از این مسائل، میخواهیم شما را با نکات و پیشنهاداتمان قدری کمک کنیم که به بخشی از جامعه آلمان تبدیل شوید.

برای این منظور، ما – Deutschland-Begleiter – شما را به یک سفر دعوت می‌‌کنیم. آلمان و مردم آلمان را همراه با شیوه زندگی‌شان کشف کنید و یاد بگیرید که چه چیزی شما را در تعامل روزانه با مردم کشور آلمان کمک خواهد کرد.
خیلی‌از چیز‌هایی که اینجا به شما توضیح می‌‌دهیم، برای ما جزئی از تربیت راجع در مدرسه و خانواده‌هایمان هستند. به قولی‌، ما آنها را همزمان با خوردن شیر مادر، فرا گرفته ایم.

رفتار معیار قابل درک برای آلمانی‌ها ممکن است برای شما جدید باشد

با این حال، تفاوت‌هایی‌نیز وجود دارند که بخشی به خاطر رسوم محلی و بخشی به خاطر تفاوت در تربیت شخصی‌قابل درک هستند.
تیم‌ما، در تلاش است که برایتان مطالبی‌را جمع‌آوری کند که در کل آلمان صادق می‌‌باشند و همچنین برای شما اهمیت میتوانند داشته باشند.

قوانین به عنوان پایه آزادی

Foto: Tim Reckmann, pixelio.de

یک حقیقتی که در ابتدای امر می‌‌توان اشاره کرد: در آلمان انبوهی از قوانین و مقررات، فرم‌ها و ادارات وجود دارند، که یک جریان منطقی‌از زندگی‌روزمره را برای یک زندگی‌ گروهی و در بین افرادی متنوع، فراهم می‌‌کنند.
حتی افرادی که برای زمان زیادی در آلمان زندگی‌می‌‌کنند، در تلاشند که از قوانین سر دربیاورند. به شما پیشنهاد می‌‌کنیم، به قوانین احترام بگذارید و متوجه شوید که آنها برای رفاه شما می‌‌باشند.

حتی اگر عجیب بنظر رسد، همه این قوانین به جهت آسان کردن زندگی‌در خدمت هستند.
برای برخی‌، این قوانین و مقررات، محدود کننده، بی‌احساس یا غیر انسانی‌به نظر می‌‌رسند. ولی‌این قوانین باعث میشوند که آزادی عمل بزرگی‌در امر توسعه در بازدهی، کیفیت و نوآوری به وجود آید. و در این عرصه ها، آلمان در کل جهان مشهور است. آزادی‌ای را که در پس این قوانین مناسب وجود دارند را کشف کنید، قوانینی‌که باعث می‌‌شوند که شما هم در آلمان یک زندگی‌خوب داشته باشید.

ریشه‌های مسیحی‌ جامعه آلمان

چند کلامی‌هم با خودمان: در Deutschland-Begleiter.de، مسیحیان زیادی از کشور‌ها و فرهنگ‌های مختلف در حال همکاری هستند؛ اینها کسانی‌هستند که در کلیسا‌های متفاوت از هم، برای خود یک وطن و خانواده‌ای را یافته اند.
ما آگاهانه دست به گردهم آوری اطلاعاتی‌زدیم که مرتبط با ریشه‌های مسیحی‌جامعه مان هستند.
هر شخصی‌میتواند از نکات مربوط به کشور و ارزشهای اخلاقی‌مان بهره بیرد. برای این منظور نیاز نیست که مسیحی‌باشید. اینها جزئی از جامعه آزاد ما هستند.

اگر شما به آلمان رسیده اید، دوستان و احتمالا خانوادتان از شما خیلی‌دور می‌‌باشند. ایجاد ارتباطات تازه، در ابتدای امر، کاری ساده نیست. از شما دعوت می‌کنیم که با افرادی آشنا شوید که از کشور شما یا اطراف آن نیامده اند. خیلی‌بدون نگرانی برای ایجاد ارتباط نزد آلمانی‌ها بروید.

ارتباط با آلمانی‌ها کمک می‌‌کنند تا بخشی از جامعه شوید

خیلی‌از افرادی که در سازمانهای خدماتی کمک میکنند و مسیحیانی که این مطالب را به دست شما رسانده اند، این کار‌ها را بصورت داوطلبانه انجام می‌‌دهند. این بدان معنی‌است که، آنها داوطلبانه و بدون دریافت وجه کمک می‌‌کنند - چون برای شما بعنوان یک انسان، اهمیت قائل هستند. اکثریت مردم آلمان، به شما به عنوان کسانی‌که به این کشور غنا می‌‌بخشند، نگاه می‌‌کنند، و مشتاق این هستند که با شما آشنا بشوند.

شاید شما هم این را تجربه کرده باشید که این افراد، گاهی‌به طریقی با شما مصاحبت می‌‌کنند، که برای شما ناآشنا یا حتی برای برخی‌زننده بنظر می‌‌رسد. مطمئن باشید که اغلب این از نیت بد نیست، بلکه به خاطر عدم اطمینان از طرف ما هست که چگونه به بهترین شکل بتوانیم شما را کمک کنیم و با شما تعامل داشته باشیم.

مصاحبت‌های خوب به جهت این هستند که هر دو طرف از همدیگر تشویق شوند.
ما شما را دعوت می‌کنیم: به این مطالب دقت کنید، ارتباطات بچینید، زبان آلمانی را فرا گیرید و آلمان را بشناسید. این سایت در این راه به شما کمک خواهد کرد.
به این وب سایت مرتب سر بزنید، چون پیوسته مطالب جدید، به زبان‌های جدید به آن افزوده خواهد شد.

دانلود کنید

این مطلب را می‌‌توانید در قالب فایل pdf به زبان فارسی دانلود کنید:

Share this page

Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

Ihr Browser ist stark veraltet

Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser!