„Helau!“ و „Alaaf!“، آواهای اینچنینی که با صدای بلند به گوش آدمی می رسند نمونه هایی مثال زدنی از رفتار افراد در کارنوال های فصلی هستند که اغلب در ماه فوریه برگزار می شود. در این زمان مردم جشن گرفته و با لباس های مبدل و یا پوشیدن لباس های رنگارنگ محلی و یا حتی نمایشی در سطح شهر و خیابان ها ظاهر می شوند. در برخی شهرها حتی اقدامات بزرگتر و جالبتری همانند رژه های خیابانی انجام می پذیرد.

این جشنواره ها از کجا سرچشمه می گیرند؟

همچنین باید گفت اگرچه کارنوال ها و جشنواره ها در برخی مناطق از سنت های کلیسایی نشات می گیرند، اما با این حال این مراسم جشن های مسیحی و دینی قلمداد نمی شوند. کارنوال دارای ریشه های مخصوص به خود و نشات گرفته از آداب و سنن بشری بشریست. تفاوت های منطقه ای تنها شامل عناوینی چون „Fasching„ ،“Fastnacht“ و یا „Karneval“ نمی شود، بلکه این گوناگونی ها در سنن و آداب و رسوم اصلی نیز وجود تام دارند.

یک جشنواره چگونه برگزار شده و جشن گرفته می شود؟

قابل ذکر است که در مهدکودک ها و مدارس نیز جشن کارنوال یا „فاشینگ“ برگزار می گردد. بچه ها برای مثال لباس پرنسس ها، دزدان دریایی و سوپرمن را می پوشند. در واقع در اینجا قهرمان شخصی هر کدام از بچه ها به عنوان یک الگو عمل می کند. بهرحال برای بچه ها این صرفن یک بازی بی خطر پوشیدن لباس مبدل است، اما در بارها و میخانه ها و یا مهمانی ها – به عنوان مثال مهمانی های خانگی – ممکن است به میگساری شدید ختم شود.

 بسیاری از افراد فکر می کنند که در طول زمان برگزاری کارنوال می توانند کارهایی را انجام دهند که در زمان های معمول مجاز به انجام آن نبوده یا اساسن تمایلی به انجام آن ندارند. در این راستا ناشناس ماندن از طریق پوشیدن لباس های مبدل و نوشیدن اندکی الکل می تواند سودمند بوده و فرد را کمک نماید. هرچند نوشیدن الکل می تواند منجر به بروز رفتارهای غیرطبیعی شود. گاهی حتی این رفتارها می تواند روابط دوستانه و حتی پیوند زوج ها را نابود سازد و بی تردید و آشکارا با ارزش های مسیحیت در تضادی عمیق قرار دارد.

در پاره ای از مناطق همانند „Rheinland“ و یا „Schwäbisch-Alemannischen“، رژه های خیابانی با جشن های گروهی برگزار می گردد که افراد بسیاری در آن شرکت می کنند. همه ی اهالی شهر می توانند در کنار خیابان و در پیاده روها نظاره گر این رژه ها باشند. در این موارد نیز امکان بروز رفتارهای غیرطبیعی تحت تاثیر الکل وجود دارد. اما در واقع غالبا این مراسمی شاد و رنگارنگ و جشنواره ای برای همه ی اهالی شهر است که با پخش کلوچه و شیرینیجات مختلف میان کودکان همراه است.

در طول این جشن ها رفتار فرد باید چگونه باشد؟

Foto: Gustavo Astrade, 123rf.de

پوشیدن لباس مبدل در مهدکودک ها و مدارس کاملا بی خطر است. والدین معمولن می توانند بدون تردید به کودکان خویش اجازه دهند تا در این مراسم شرکت کنند. در مهمانی ها غالبن ما به عنوان یک همراه آلمانی شما را به رعایت موارد احتیاطی زیر توصیه می کنیم: در هیچ موردی به بهانه ی رعایت ادب و بر خلاف اراده و میل شخصی خویش و صرفا بنا بر خواست دیگران اقدامی نکرده و تسلیم خواست دیگران نشوید. بنابراین برای مثال شما مجبور نیستید بیشتر از میل و ظرفیت خود نوشیدنی بنوشید. در حالت معمول یک „خیر“ ساده مورد پذیرش قرار می گیرد.

دانلود کنید

این مطلب را می‌‌توانید در قالب فایل pdf به زبان فارسی دانلود کنید:

Share this page

Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

Ihr Browser ist stark veraltet

Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser!