ویروس کرونا در حال حاضر جهان را تحت تاثیر خود قرار داده است. هیچ کسی در مقابل این ویروس در امان نیست و اقتصاد، سیاست، افکار و گفتگوهای تمام کره ما را احاطه کرده است – بله، حتی ارتباطات میان انسانها را تحت تأثیر و احاطه کرده است.
در بحران موجود، چگونه باید فکر و عمل کنیم؟ آیا ممکن است که در بحران، فرصتهایی وجود داشته باشد؟ در مورد چند مورد دیگر نظیر ایمان و باور مسیحی و ذات و شکل انسانی تفکر می کنیم. هردوی انها از قرنها پیش به صورت ژرف در فرهنگ جامعه المانی ریشه دارند. باور مسیحی و ذات انسانی در بخشهای زیادی در روابط بین انسانی در جامعه تأثیر زیادی دارند. گرچه که بسیاری از افراد در جامعه به این دو اعتقادی ندارند ولی هنوز در جامعه تأثیر بسیاری در جامعه دارد.

پاسخهایی بر طبق باور مسیحی در مورد بحران کرونا

Foto: kzenon, 123rf.de

بر اساس باور و عقیده مسیحیت، زندگی و حیات همه با ارزش می باشد و این باور را تقریباaٓٓ تمام انسانهای ساکن این کشور دارند. و این را در بحران کرونا مشاهده می کنیم. که در بسیاری از موارد، همبستگی با انسانهای مسن و ضعیف و همچنین کارها و ارگانهای کوچک را هم این همبستگی را مشاهده کردیم.

وقتی که انسانها با پروردگاری که در کتاب مقدس معرفی شده، اَشنا باشند و به او اعتماد کامل داشته باشند و بر اساس اراده` او مسیر حیات خود را انتخاب کنند، نتیجهٔ زیر را می توان بدست اَورد:
اول: شما در برابر این ویروس و بیماری شوک زده و هراسی نخواهید داشت، بلکه شما خود را در محافظت و دستان خداوند قرار می دهید. حتی اگر که کسی بخاطر این بیماری جان خود را از دست دهد، او می داند که زندگی و حیات ابدی و جاودان را با عیسی مسیح خواهد داشت که خداوند ما این را به ما قول داده است. باور و ایمان مسیحی به خداوند حتی در برابر مرگ  مستحکم و استوار ابدی می ماند.
دوم: شما باید مراقبت و پیشگیری را رعایت کنید و همچنین، حال دیگران را هم باید رعایت نمایید، و سلامتی دیگران را از طریق رعایت نکردن قوانین و قواعدی که دولت برای بحران کنونی اعمال کرده، جان و زندگی دیگران را به خطر بیندازید، برای مثال، به صورتی گروهی یکدیگر را ملاقات کنیم و یا جشن بگیریم، و یا ارتباط نزدیک باهم ایجاد کنیم و فاصله گرفتن از دیگران را رعایت نکنید، زندگی دیگران را به خطر می اندازید و فکر می کنند که برای خود اَنها خطری وجود ندارد. برای اینکه مشارکت و باهم بودن را به کلی تحریم نشود، به این خاطر، بسیاری از کلیساها و سازمانهای مسیحی برنامه های مشارکتی و پرستشی خود را از طریق اینترنت و به صورت اَنلاین انجام می.
سوّم: شما تنها از خود مراقبت و مواظبت نخواهید کرد و در این ترس و بحران برای خود خرید بسیار زیادی می کنید و انبار نخواهید کرد، برای اینکه دیگران هم که از وضعیت مالی خوبی برخوردار نیستند بتوانند خرید کنند و به جای اَن شما مشاهده می کنید که برای مثال کسی که از سن بالایی برخوردار است به اَن برای خرید و حمل خرید کمک خواهید کرد و این فعالیت را در کنار کاری که شما انجام می دهید خواهید کرد.

انسان و بشر در این زمان بحرانی کرونا چه اندازه ارزش دارد؟

در کشور اَلمان، تمام انسانها باهم برابر دارند که با پول قابل خریدن نیست، فرقی نمی کند که مرد تا زن و یا بچه باشد. انسانهای پیر و یا جوان و یا فقیر و یا غنی و ثروتمند باشد، هر کسی پشتیبانی و یاری برابر در درمان و رفتار برخوردار است، به این علت است که نیازهای درمانی در سیاست این کشور از اهمیت بسیار بالایی به عنوان یک فعالیت اقتصادی مورد نظر می باشد.
 

تا چه حد و اندازه به این ویروس اجازه و قدرت می دهیم؟

بله، در حال حاضر این ویروس پیروزی را دارد، ولی ما به عنوان ایماندار مسیحی به هیچ ویروسی اجازه نمی دهیم که مسلط به فکر و تفکر و زندگی ما باشد و قدرت بر ما داشته باشد. این قدرت و تسلط تنها به خداوند ما مربوط است، تنها اوست که تاج پادشاهی بر حیات و زندگی را داراست.

فرصتها در زمان بحران

اَخر: در هر بحرانی، فرصتهایی برای ما وجود دارد: در اَن میان فرصتی وجود دارد که ما را باهم نگه می دارد گرچه که در میان انسانها فاصله باید باشد که باید دو متر باشد. این فرصت اَن است که با مهربانی به همدیگر یاری برسانیم،باهم در گفتگو و در دعا باشیم که اَن هم از طریق تلفن و اینترنت قابل انجام است.
شما این زمان را که باید در خانه بمانید می توانید فرصتی بدانید که برای اَرامش روحی و درونی خود استفاده کنید و یا در مورد سئوالاتی که در زندگی همیشه داشته بودید و یا اکنون دارید با نزدیکان خود مطرح نمایید نظیر اینکه من در حقیق از کجا اَمده و برای چه زندگی می کنم؟

ویروس کرونا به عنوان محرکی به زندگی

Foto: Uschi Dreiucker, pixelio.de

این بحران را به عنوان محرک و نشانه از جانب خداوند در نظر گیرید که به شما فرصتی داده شده است که به راه درست برگردید و یا توبه خواهید کرد. ویروس کرونا برای شما محرکی می تواند باشد که روی خود را به خداوند زنده و حاضر برگردانید و زندگی خود را با او مرتب نمایید، و اینگونه است که این ویروس کشنده برای همه می تواند فرصتی ایجاد کند، زیرا که اینگونه زندگی جاودانی خواهید داشت که از راه خدواند اَسمانی به اَن می رسید. خوشحال می شویم که به سئوالات شما پاسخ دهیم و ما از صمیم قلب خوشحال می شویم: Deutschland-Begleiter.de/questions

در صورتی که در مورد چگونگی سرایت و انتشار ویروس کرونا و یا چگونه خود را محافظت کنیم، سئوالی وجود داشته باشد، از طریق لینک زیر یک فیلم وجود دارد که به اینگونه سئوالات پاسخ داده می شو:
youtube.com/watch?v=bL42TUoLJsU

خدا برکت دهد.

دانلود کنید

این مطلب را می‌‌توانید در قالب فایل pdf به زبان فارسی دانلود کنید:

Share this page

Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

Ihr Browser ist stark veraltet

Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser!